Solidarni z Ukrainą.
Search for:
Wspólna Obługa Jednostek Organizacyjnych Miasta Lubina

Obsługujemy Szkoły PrzedszkolaCEP Lubin

Do zadań CUW należy obsługa finansowa, płacowa i kadrowa jednostek obsługiwanych

Jednostki obsługiwane

Wykaz jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Lubinie

Dokumenty

Dokumenty wewnętrzne na użytek CUW oraz jednostek obsługiwanych

EOF

System elektronicznego obiegu faktury pomiędzy jednostkami obsługiwanymi i CUW

Skip to content