Solidarni z Ukrainą.
Search for:

art. 37 ust.1 PO – zezwolenie na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

art. 68 ust. 2 PO – skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki

art. 115 ust. 1 PO – odmowa zezwolenia na na indywidualny program lub tok nauki

art. 95 ust. 4 pkt 1 KN – nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

art. 9b ust. 6 KN – odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

art. 85t ust.1  i 2 KN – zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków

art. 16 UDIP – odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji

Skip to content