Solidarni z Ukrainą.
Search for:

Lp.

Dokąd

Tryb

Podstawa prawna

Wzór

1

Na inne stanowisko w tej samej szkole

na wniosek nauczyciela

art. 18 ust. 1 KN

2

Na inne stanowisko w tej samej szkole

z urzędu za zgodą nauczyciela

art. 18 ust. 1 KN

3

Do innej szkoły

na wniosek nauczyciela

art. 18 ust. 1 KN

4

Do innej szkoły

z urzędu za zgodą nauczyciela

art. 18 ust. 1 KN

Skróty użyte w kolumnie podstawa prawna:
KN – ustawa Karta Nauczyciela.

Skip to content