Solidarni z Ukrainą.
Search for:

UMOWY O PRACĘ

Lp.

Rodzaj umowy

Wzór

1

Umowa o pracę na czas nieokreślony

2

Umowa o pracę na czas określony

Informacja o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy

Lp.

Rodzaj dokumentu

Wzór

1

Informacja o warunkach zatrudnienia (w szkole jest regulamin pracy)

2

Informacja o warunkach zatrudnienia (w szkole brak regulaminu pracy)

3

Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego

Skip to content